Algemene periodieke keuring ( APK keuring )

De algemene periodieke keuring (apk keuring) is een keuring van uw voertuig. De keuring verkleint de kans op ongelukken. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid. De keuring is ook goed voor het milieu. Zo wordt bekeken of auto’s niet teveel uitlaatgassen uitstoten. In Europa is de apk verplicht.

Incidenteel krijgen wij klanten bij ons die te laat zijn voor hun keuring en hiervoor een fikse boete mogen betalen. Als je dan met de autobezitter over de APK praat dan zijn er nog veel onduidelijkheden. Graag willen wij dat onze klanten op de hoogte zijn over alle ins en outs van de APK keuring dus vandaar dit mooie overzicht. Echter onze vaste klanten krijgen van ons een telefonische herinnering voor de APK zodat de auto tijdig gekeurd is.

Hoe vaak moet ik mijn auto apk laten keuren?

Uw personen-of bedrijfsauto tot en met 3500kg,

Hoe vaak een apk nodig is hangt af van de brandstof waar uw auto op rijdt. Het hangt het ervan af wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder apk is goedgekeurd, geldt de datum geldigheidsduur op het keuringsrapport. Uw auto moet vòòr deze datum nogmaals zijn goedgekeurd.

Wanneer apk keuring na datum eerste toelating

Benzine 4-2-2-1 jaar,

diesel 3-1-1,

voertuigen 30 jaar of ouder 1x per 2 jaar

voertuigen vòòr 1 januari 1960: geen apk plicht.

U kunt de apk laten uitvoeren bij RDW-erkend keuringsstation Cooymans Auto’s

Herinnering voor de apk keuring

U ontvangt een herinnering voor de apk van de RDW. (let op als u geen herinnering ontvangen heeft en u vergeet de APK keuring dan krijgt u wel een boete. Dus wacht niet op de brief maar zorg dat je dit zelf goed bijhoudt. Cooymans auto’s houdt het voor u bij in haar systemen en zal U tijdig telefonisch herinneren.

Keuring apk vanaf 2 maanden vooraf vervaldatum

U kunt uw voertuig vanaf 2 maanden voor de eerstvolgende apk-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de apk-vervaldatum keuren? Dan krijgt uw voertuig een nieuwe apk-vervaldatum.

Uitstel apk keuring is niet mogelijk

Het is niet mogelijk uitstel te krijgen voor de apk. Wilt u dit toch? Dan kunt u de geldigheid van het kentekenbewijs laten schorsen. U mag dan met uw voertuig niet de openbare weg op. De enige uitzondering is dat u er wel mee naar het keuringsbedrijf mag rijden voor de apk. Hier gelden enkele eisen voor, zie hiervoor de site van de RDW of neem even contact op met uw keuringsstation Cooymans Auto’s

Boete voor verlopen apk keuring

Verloopt de APK van uw personen- of bedrijfsauto? Dan krijgt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). U ontvangt deze verkeersboete ook als uw auto niet op de openbare weg rijdt. De kosten zijn € 130.

Controle apk steekproef door RDW

De RDW controleert steekproefsgewijs of een APK goed is uitgevoerd door het bedrijf dat de keuring heeft verricht. Is uw voertuig geselecteerd voor een steekproef, dan moet deze na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten aanwezig. Uw voertuig moet dus maximaal 1,5 uur beschikbaar blijven. Hierbij moet u nog de tijd optellen die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf.

U moet meewerken aan de steekproef. Als u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken. Alleen de RDW mag daarna de nieuwe APK uitvoeren. U kunt dus niet meer terecht bij een apk keuringsstation.

Krijg ik een keuringsrapport van de Algemene Periodieke Keuring (apk)?

Na de algemene periodieke keuring (apk) ontvangt u een keuringsrapport met daarin de keuringsbeslissing.

Advies keuringsrapport apk

Op het keuringsrapport vindt u:

  • reparatiepunten;
  • afkeurpunten;
  • adviespunten.

Adviespunten zijn vastgestelde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden.Het is raadzaam om deze op korte termijn te laten repareren.

Keuringsrapport hoeft niet verplicht mee in de auto

U hoeft in Nederland het keuringsrapport niet bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport.

Keuringsrapport: uw auto is afgekeurd

Heeft uw auto reparaties nodig bij de apk? Dan wordt deze afgekeurd. U krijgt dan 2 maanden de tijd om uw auto te laten repareren. Tijdens deze maanden mag u niet met de auto rijden. Als de auto gerepareerd is, wordt deze alsnog goedgekeurd.

Bezwaar tegen keuringsbeslissing

Als uw voertuig is afgekeurd voor de apk kunt u hiertegen bezwaar maken. Een medewerker van de RDW komt naar de garage om te kijken of de afkeuring wel of niet terecht is.

Vermoedt u dat uw auto niet goedgekeurd had mogen worden? Ook dan kunt u bezwaar maken tegen de goedkeuring. U heeft maximaal 1 jaar de tijd om bezwaar te maken, zolang het keuringsrapport geldig is. U kunt uw bezwaar schriftelijk melden bij de klachtencoördinator van de RDW. Het is van belang dat u niet alvast onderdelen van de auto hebt laten repareren of vervangen.

Waar kan ik mijn auto apk laten keuren?

Voor een algemene periodieke keuring (apk) kunt u terecht bij garages en keuringsstations die de RDW heeft erkend. U herkent deze garages of keuringsstations aan een oranje sticker waarop staat: RDW erkend; apk lichte voertuigen.

Keuringsrapport na de apk

Na de apk krijgt u een keuringsrapport met daarin de keuringsbeslissing. Dit keuringsrapport krijgt u zowel bij goedkeuring als bij afkeuring. Met het keuringsrapport kunt u eventueel bezwaar maken tegen de keuringsbeslissing en een herkeuring aanvragen bij de RDW.

Europese apk

De Nederlandse overheid streeft naar een Europese apk, waarbij Europese landen elkaars apk erkennen.

Wat wordt er gekeurd bij de Algemene Periodieke Keuring (apk)?

Bij de algemene periodieke keuring (apk) beoordeelt de keurmeester uw auto op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Onderdelen apk

Bij de apk beoordeelt de keurmeester uw auto op:

  • De verkeersveiligheid

Remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie.

  • Het milieu

Uitstoot van uitlaatgassen.

  • De registratie

Kilometerstand, het voertuigbewijs, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof.

Roetmeting bij apk

Bij dieselauto’s vanaf 1980 wordt ook gemeten hoeveel roet ze uitstoten.

Meting uitstoot uitlaatgassen bij apk

Bij auto’s van 1993 of later heeft de apk ook een viergasmeting. Deze bepaalt of de uitstoot van uitlaatgassen binnen de wettelijke normen blijft. De viergasmeting wordt gedaan bij auto’s met een benzinemotor of een lpg-motor met een geregelde katalysator.

Registratie kilometerstand bij RDW

Sinds 1 januari 2014 is het strafbaar om de kilometerteller terug te draaien. Alle door de RDW erkende autobedrijven moeten vanaf die datum de tellerstanden registreren. Het gaat om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kilo).

De RDW beheert de database met tellerstanden. Daarnaast houdt de RDW toezicht op de betrouwbaarheid van de metingen.

Bedrijven registreren tellerstanden onder meer bij:

  • APK afmelding;
  • inbouw van LPG (gasinstallaties), tachograaf of alcoholslot;
  • reparaties en onderhoud vanaf €150

Een heel verhaal maar volgens mij wel erg duidelijk en we hopen dat iedereen nu op de hoogte is. Mocht het voor zover zijn om de APK te vernieuwen maak dan een afspraak bij Cooymans Auto’s. Cooymans Auto’s heeft 2 keurmeesters en zorgt dat uw auto gekeurd wordt zoals het hoort.

Natuurlijk kun je een APK-keuring combineren met een kleine of grote beurt van de auto. Wilt u meer informatie hierover neem dan contact met ons op, dit kan telefonisch of per mail of gezellig met een kopje koffie of thee bij ons op kantoor.

Moet u auto gekeurd worden dan kunt u contact opnemen met Cooymans Auto’s

Graag tot ziens,

Cooymans Auto's logo klein