Algemene voorwaarden Cooymans auto’s

Wij aanvaarden en voeren enkel opdrachten uit conform onze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en terug te vinden op onze website. Op verzoek zenden wij u kosteloos een kopie toe.

Hier kunt u onze algemene voorwaarden lezen.